ОУ Свети Патриарх Евтимий

Основно училище в град Белослав

 

ОУ “Свети Патриарх Евтимий”, гр.Белослав е образователно - възпитателна институция в системата на образованието, която осигурява придобиване на начално и основно образование.

То носи името на една личност, чието дело е епохално, и споменът за която народът пази през годините.

Вече 40 години училището е огнище на просвета, култура и родолюбие. Учителският колектив работи системно за подобряване качеството на знания и умения на учениците.

Днес ОУ “Свети Патриарх Евтимий” е средищно училище и в него се провеждат различни дейности с цел приобщаване на всеки ученик към училищния живот

   

От 16.02.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за всички ученици на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - гр. Белослав. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

 

  

Контакти във връзка с дистанционното обучение:

oubeloslav@abv.bg, телефон: 05112 4720, GSM: 0894 704 168

 

      Уважаеми родители,

 

     

На основание заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и във връзка с решение на Педагогическия съвет на училището - протокол  № 3 / 27.11.2020 г. Ви уведомявам, че от 30.11.2020 г. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“  преминава към обучение в електронна среда.

   Обучението ще се осъществява съгласно приложеното седмично разписание на часовете.

   Проектните дейности в I- VI клас ще бъдат проведени присъствено в месец юни, както следва:

     - I, II и III клас- първа и втора седмица на месец юни

    - IV клас- четвърта и пета седмица на месец юни

    - V и VI клас- четвърта и пета седмица на месец юни

 

 

   Ивана Апостолова

   Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

   град Белослав