ОУ Свети Патриарх Евтимий

Основно училище в град Белослав

 

ОУ “Свети Патриарх Евтимий”, гр.Белослав е образователно - възпитателна институция в системата на образованието, която осигурява придобиване на начално и основно образование.

То носи името на една личност, чието дело е епохално, и споменът за която народът пази през годините.

Вече 40 години училището е огнище на просвета, култура и родолюбие. Учителският колектив работи системно за подобряване качеството на знания и умения на учениците.

Днес ОУ “Свети Патриарх Евтимий” е средищно училище и в него се провеждат различни дейности с цел приобщаване на всеки ученик към училищния живот.

 

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ

COVID-19

 

 

Контакти във връзка с дистанционното обучение:

oubeloslav@abv.bg, телефон: 05112 4720, GSM: 0894 704 168

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕЙСТВИЕ!

#корона#иновации#образование

 

Регионално управление на образованието в град Варна уведомява, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България със заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 година, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, от 16.03.2020 година във всички образователни институции в област Варна учебните занятия се прекратяват.

ОТ ПОНЕДЕЛНИК /16.03.2020 г. /ВЪВ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ЗАПОЧВАТ ЗАНЯТИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

   Уважаеми ученици,
Времето, извън класните стаи не трябва да снижава образователната Ви активност и мотивираност. Наложително е да продължите да работите от вкъщи, по инструкции и задачи на учителите си, да продължавате да създавате нови умения и да развивате знанието си, активно да участвате в образованието си – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви подават по електронен път. Поддържайте активността си, като се упражнявате върху вече преподадените уроци. Търсете нови източници на информация и я вграждайте в собствената си компетентност, под ръководството на учителите си.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Бъдете дисциплинирани и отговорни! Към себе си, близките си и към обществото!

  Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Бъдете партньори на учителите! Работете екипно в името на израстването на децата си – физическо, личностно, гражданско.

  Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви да въведем иновациите си в действие; да използваме създалата се сложна ситуация, като приложим педагогическите си знания и умения и приведем работата си към дигиталното общуване с учениците и не допуснем пропуски в подготовката им и снижаване на образователни резултати; да направим голяма крачка към образование в дигитална среда:
  ●да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
     ● да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
     ● да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
     ● да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
     ●да проявим обществена отговорност, солидарност и взаимопомощ – работете в електронните платформи, споделяйте електронни ресурси, проявете креативност при организирането на електронно обучение, свързвайте се помежду си, оказвайте си взаимопомощ.
 
Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави и силни!