Facebook

ОУ Свети Патриарх Евтимий

Основно училище в град Белослав

 

 

ОУ “Свети Патриарх Евтимий” гр.Белослав е образователно - възпитателна институция в системата на народната просвета, която осигурява придобиване на начално и основно образование.

 

То носи името на една личност, чието дело е епохално, и споменът за която народът пази през годините.

Вече 37 години училището е огнище на просвета, култура и родолюбие. Учителският колектив работи системно за подобряване качеството на знания и умения на учениците.

 

Днес ОУ “Свети Патриарх Евтимий” е средищно училище и в него се провеждат различни дейности с цел приобщаване на всеки ученик към училищния живот.