ОУ Свети Патриарх Евтимий

Основно училище в град Белослав

 

ОУ “Свети Патриарх Евтимий”, гр.Белослав е образователно - възпитателна институция в системата на образованието, която осигурява придобиване на начално и основно образование.

То носи името на една личност, чието дело е епохално, и споменът за която народът пази през годините.

Вече 40 години училището е огнище на просвета, култура и родолюбие. Учителският колектив работи системно за подобряване качеството на знания и умения на учениците.

Днес ОУ “Свети Патриарх Евтимий” е средищно училище и в него се провеждат различни дейности с цел приобщаване на всеки ученик към училищния живот.

 

 

 

 

Контакти във връзка с дистанционното обучение:

oubeloslav@abv.bg, телефон: 05112 4720, GSM: 0894 704 168