Facebook
ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Подобряване качеството на образованието

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

 

“Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Целодневна организация на учебния процес в нашето училище