Facebook
ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Проект "Подкрепа за успех"

Проект Подкрепа за успех

                        

                                                              2018/2019

Име на преподавателя

Предмет

Клас

Брой ученици в групата

Часове

График на групата

1.       

Ив. Димитрова

БЕЛ

1

5

2x10часа

 График на групата

2.       

М. Драганова

БЕЛ

2

5

1 x 10часа

 График на групата

3.       

М. Драганова

Математика

2

5

1 x 10часа

 График на групата

4.       

М. Кирчева

БЕЛ

3

5

2x10часа

 График на групата

5.       

Н. Кръстева

Математика

4

6

2x10часа

 График на групата

6.       

М. Маркова

Английски език

5

5

1 x 10часа

 График на групата

7.       

М. Атанасова

Човекът и пр.

6

5

1 x 10часа

 График на групата

8.       

Н. Халим

Математика

7

5

1 x 10часа

 График на групата

9.       

В .Матеева

БЕЛ

7

5

1 x 10часа

 График на групата