Facebook
ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

За чиста околна среда

Национална кампания
"ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА  - 2015"

“Да превърнем част от двора на нашето училище

в красив и уютен кът” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Нашият обновен училищен двор