ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

За Училището

ОУ “Свети Патриарх Евтимий” е средищно училище и в него се провеждат различни дейности с цел приобщаване на всеки ученик към училищния живот.
Училището работи по спечелени проекти по Национални програми , както и по международни проекти. С децата се организират извънкласни дейности след учебните часове и по време на лятната ваканция.


Училището дава възможност чрез форми на ИУЧ, ЗУЧ; изучаване на чужди езици (от І до VІІ клас- английски език и втори чужд език от V клас- немски език) и обучение в извънкласни дейности за допълнителна подготовка по:

 • Български език и литература;
 • Информационни технологии;
 • Компютърно моделиране;
 • Приложни изкуства;
 • Театър в училище;
 • Екология;
 • Здравно образование;
 • Извънкласни дейности.


Отборите на училището достойно представят община Белослав на общински, областни и национални състезания по: български език и литература;екология; защита от бедствия, аварии и катастрофи; спорт; на фолклорни певчески фестивали:

 • от осем години училището печели първите места / І-во, ІІ-ро и ІІІ-то и ІV-то / в областното състезание по екология “ПРИРОДА- ВАРНА”;
 • през 2010 г. ученици от ІІ клас печелят І-во място в Областната конференция „Училището- желана територия на ученика”;
 • през 2011 г. ученици от училището печелят ІІІ-то място във фестивала „Човек и космос”, проведен в град Варна;
 • добри постижения имат учениците в областта на спорта: носители са на ІІ- ра и ІІІ- та награда на областните
  състезания по лека атлетика, проведени в град Варна;
 • от години училищният отбор достойно представя ОУ “Свети Патриарх Евтимий” на областното състезание “Защита при бедствия, аварии и катастрофи”/ ІІ- ра награда /;


  УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ДЕЦАТА УЧАТ:
 • масивна газифицирана и санирана сграда с южно изложение на класните стаи;
 • подменена PVC дограма на всички класни стаи и коридори;
 • ученически стол с капацитет около 120 места;
 • осигурени безплатни закуски + мляко(плод) за учениците от І до ІV клас;
 • свободна продажба на разнообразни закуски на цена 0.48 лв. за всички ученици;
 • поевтиняване на столовото хранене за всички ученици / за сметка на бюджета на училището /;
 • оборудван медицински кабинет с осигурено медицинско лице - целодневно;
 • безплатна занималня за учениците от І до VІI клас;
 • безплатен транспорт за пътуващите ученици от гр. Девня, кв."Повеляново"- два пъти дневно 07.30 ч. и 16.00 ч.
  и от с. Страшимирово- движи се по линията 5 пъти дневно от 7.30 часа до 16.30 часа.
 • ресурсен учител , който допълнително работи с деца с обучителни трудности;
 • логопед;
 • психолог;
 • ежедневни консултации по всички учебни предмети;


  СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШЕТО ГОЛЯМО И ЗАДРУЖНО СЕМЕЙСТВО !