ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Документи по по чл.290, ал.3 - Бюджет и отчет за изпълнението му

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол от Общо събрание 09.01.2019 г., може да видите -->ТУК
 
Бюджетна справка към 31.12.2018 г., качена на 10.01.2019г., може да видите -->ТУК  
 
Протокол от Общо събрание 03.10.2018 г., може да видите-->ТУК
 
Отчет на разходите към 30.09.2018 г., качен на 04.10.2018 г., може да видите -->ТУК
 
Протокол от Общо събрание - 30.06.2018 г., може да видите -->ТУК
 
Отчет на разходите към 30.06.2018 г., качен на 02.07.2018 г., може да видите -->ТУК
 
Протокол от Общо събрание - 10.04.2018 г., може да видите -->ТУК
 
Отчет на разходите към 31.03.2018 г., качена на 10.04.2018 г., може да видите -->ТУК
 
Протокол от Общо събрание - 10.01.2018 г., може да видите -->ТУК
 
Отчет на разходите към 31.12.2017 г., качен на 11.01.2018 г., може да видите -->ТУК
 
Отчет на разходите към 30 септември 2017 г., качена на 03.10.2017 г.,може да видите -->ТУК
 
Протокол от Общо събрание - 03.10.2017 г., може да видите -->ТУК
 
Отчет на разходите към 30.06.2017 г., качен на 07.07. 2017 г.,може да видите -->ТУК
 
Протокол от Общо събрание - 07.07.2017 г., можете да видите -->ТУК
 
Протокол от Общо събрание - 04.04.2017 г., може да видите -->ТУК
 
Отчет на разходите към 31.03.2017 г., качен на 04.04.2017 г., може да видите -->ТУК
 
Бюджет 2017 г. - ресурсно подпомагане ,  качена на 08.03.2017 г., може да видите -->ТУК 
 
Бюджет за 2017 г. на ОУ"Св. П. Евтимий", качен на 08.03.2017 г., може да видите ––>ТУК