ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

COVID 19 ВАЖНО

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

ГРАД БЕЛОСЛАВ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, КВ. „АКАЦИИ“

  

ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА

ОТ ЗАРАЗА С КОРОНАВИРУС SARS-COV-2,

ПРИЧИНЯВАЩ ЗАБОЛЯВАНЕ COVID-19

 

Настоящата Оценка на риска обхваща възможността от заразяване с коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19, както и начините на действие и необходимите мерки за безопасност.

            SARS-COV-2 е името на вируса от клас коронавируси, който причинява остър и тежък респираторен синдром. Заболяването е наречено COVID-19.

 

 1. Обща информация и класификация:

Коронавирус SARS-COV-2 е биологичен агент по смисъла на § 1.  от Допълнителната разпоредба на НАРЕДБА №4 от 14.10.2002г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, съгласно която  "Биологични агенти" са микроорганизми, вкл. онези, които са генетично модифицирани, клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност.

            Биологичните агенти се класифицират в четири рискови групи в зависимост от нивото на риск от инфекция:

 1. Група 1 - биологични агенти, които вероятно няма да причинят заболяване у хората;
 2. Група 2 - биологични агенти, които могат да причинят заболяване у хората и да представляват опасност за работещите, но не е вероятно да се разпространят в обществото и обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение;
 3. Група 3 - биологични агенти, които могат да причинят тежко заболяване у хората и да представляват сериозна опасност за работещите, възможен е риск за разпространяване на заболяването в обществото, но обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение;
 4. Група 4 - биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за работещите, съществува висок риск за разпространяване на заболяването в обществото и обикновено няма ефективна профилактика или средства за лечение.

Съгласно тази класификация и имайки предвид бързото разпространение, тежката симптоматика при някои хора, липсата на ваксина и бързото мутиране на вируса, този вирус би могъл да се отнесе към група 4, тъй като все още няма ефективна профилактика за него или средства за лечение.

 1. Симптоматика и възможности за заразяване:

Насочване към заболяването може да бъде наличие на остра респираторна инфекция с внезапна поява на един от следните симптоми: кашлица, повишена телесна температура, затруднено дишане. Предаването става единствено от човек на човек. Няма доказани случаи на предаване от домашно животно на човек и обратно. Важно за насочването към COVID-19 е в рамките на 14 дни преди появата на симптомите да е налице поне един от следните критерии: близкият контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19 и/или анамнеза за пътуване в области с настоящо предаване на COVID-19.

 • Близък контакт се определя като:
 • съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
 • директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
 • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 • директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
 • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
 • лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства, или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;
 • пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция за близък контакт, може да се определят и други или всички пътници в самолета).
 • Към настоящият момент страните с настоящо предаване на COVID-19 могат да бъдат намерени на сайта на МВнР. Те се делят на четири групи:

Ниво на риск 5  (Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната) -  Китай, Иран.

Ниво на риск 4  (Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост) -  Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Северна Корея (КНДР), Република Корея, Обединено кралство.

Ниво на риск 3  (Препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост) –  Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерландия, Дания, Белгия, Австрия, Франция, Япония, Германия.

Ниво на риск 2  (Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната) -  САЩ, Гърция.

 1. Начин на предаване

Според известните към момента данни предаването на вируса става главно чрез контакт със заразен човек чрез респираторните капчици, които се отделят, когато човек издишва, кашля или киха, чрез пръски слюнка или секрети от носа. Заразяване е възможно също, ако човек докосне повърхност или предмет, които са замърсени с дихателни секрети и след това докосне собствената си уста, нос или очи (като например докосване на дръжката на вратата и след това докосване на собственото си лице, уста или нос).

Инкубационният период за COVID-19 (т.е. времето между излагане на вируса и появата на симптомите) понастоящем се изчислява между 2 и 14 дни.

На този етап е известно, че вирусът може да се предаде, когато заразените лица проявят грипоподобни симптоми. Все още обаче няма достатъчно данни дали леките или асимптоматични случаи могат да предават вируса.

 1. Анализ и оценка на риска

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията  към 13.03.2020г. отчита следния риск от разпространение и последици от COVID-19:

 • Рискът от тежко заболяване, свързано с COVID-19 инфекция за хора от ЕС/ЕИП и Обединеното кралство, понастоящем се счита за умерен за общото население и висок за възрастните хора и хората с хронични заболявания. Рискът от по-леко заболяване и последващото въздействие върху социалната и свързаната с работата дейност се счита за висок.
 • Рискът от поява на междудържавно предаване на COVID-19 в ЕС/ЕИП и Обединеното кралство понастоящем се счита за много висок.
 • Рискът от широко разпространено предаване на COVID-19 от националната общност в ЕС / ЕИП и Обединеното кралство през следващите седмици е висок.
 • Рискът от надвишаване капацитета на здравната система в страните от ЕС / ЕИП и Обединеното кралство през следващите седмици се счита за висок.
 • Рискът, свързан с предаването на COVID-19 в здравните и социалните институции с голям брой уязвимо население се счита за висок.
 • Рискът за хора от ЕС/ЕИП, пътуващи/пребиваващи в географски зони с предполагаемо разпространение в общността е много висок.

Въз основа на цитираните рискове, може да се приеме, че рискът от заразяване е висок и е необходимо предприемането на незабавни мерки.

В тази връзка на 14.03.2020г. в Република България беше обявено извънредно положение. На същата дата министърът на здравеопазването издаде Заповед РД-07-1-124, с която се предприемат противоепидемични мерки на територията на Република България с цел намаляване разпространението на COVID-19 в РБ.

 

 1. Мерки за намаляване на скоростта на разпространение на вируса:
  • Общи мерки:

МЯРКА

ОТГОВОРНИК

СРОК

1.   Насърчаване редовното и цялостно миене на ръцете от служители, изпълнители и клиенти

 

 

-      Поставяне на дозатори с препарат за почистване на ръцете на видни места около работното място

 

 

-      Осигуряване на достъп на персонала, изпълнителите и клиентите до места, където могат да мият ръцете си със сапун и вода

 

 

-      Редовно зареждане на дозаторите с дезинфектант

 

 

-      Поставяне на информационни табла, популяризиращи миенето на ръцете  

 

 

-      Извънреден инструктаж

 

 

2.   Редовно почистване и дезинфекциране на работните места – Повърхностите (например бюра и маси) и предметите (например телефони, клавиатури) трябва редовно да се избърсват с дезинфектант съгласно "Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19" на Националния център по заразни и паразитни болести.

 

 

3.   Насърчаване на хигиена на дихателната система на работното място

 

 

-     Поставяне на информационни табла, насърчаващи хигиената на дихателната система

 

 

-     Осигуряване на обикновени хирургични маски за лице и/или хартиени кърпи на работните ви места за тези, при които се появи хрема или кашлица по време на работа

 

 

-     Осигуряване затворени кошчета за хигиенично изхвърляне на отпадъците

 

 

-     Поставяне на информационни табла, които указват при кихане и кашляне покриване на устата и носа със свивката на лакътя или със салфетка, която се изхвърля веднага в затворен кош/контейнер

 

 

4.   Информиране на работещите да не използват чужди телефони, бюра, работни инструменти при възможност

 

 

5.  Информиране на работещите за правилния начин на използване на лични предпазни средства

 

 

6.  Разработване на инструкции при наличие на подозрение или потвърждение, че човек заразен с COVID-19 е бил на работното място

 

 

7.   Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения

 

 

8.   Разглеждане на възможността за по-свободна политика относно използването на платен и неплатен отпуск, за работа от дома, за гъвкаво работно време.

 

 

9.   Информиране на работещите за правото им за ползване на отпуска по болест и болничен след пътуване в чужбина.

 

 

10.               При пътуване в чужбина

 

 

-  Ограничаване и/или забрана на пътувания извън границите на страната, особено за пътуване в държави с определен от МВнР висок риск от заразяване (освен при неотложна необходимост) – особено за страни с ниво на риск 3, 4 и 5

 

 

-  Избягване на командироването на служители, които са по-силно застрашени от болестта (възрастни служители или служители страдащи от диабет, сърдечносъдови заболявания или белодробни заболявания) в области, в които се разпространява COVID-19.

 

 

-  Осигуряване на комплект лични предпазни средства (маска, ръкавици) и средства за дезинфекция при пътуване.

 

 

-  Провеждане на извънреден инструктаж на лицата, на които предстои пътуване и запознаване с:

-  Общите правила за поведение и хигиена

-  Ситуацията в конкретната държава

-  Поведение, в случай че проявят симптоми или разберат, че са били в контакт, за което се подозира или е установено, че е заразено с COVID-19.

-  Информация какво да правят и с кого да се свържат, ако се почувстват зле по време на пътуването. Какъв е националният номер за COVID-19 в съответната държава.

-  Поведение при завръщане от пътуване в държава с установен случай на COVID-19.

-  В кой случай могат да ползват болничен за карантина след завръщане и какви са фирмените правила относно карантиниране.

-  Информация относно необходимостта за спазване на инструкциите на местните здравни власти на мястото на пътуването.

 

 

 • Мерки при специфични дейности:

СИТУАЦИЯ/ДЕЙНОСТ С ВЪЗМОЖЕН БЛИЗЪК КОНТАКТ

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ (В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОБЩИТЕ)

ОТГОВОРНИК

СРОК

Транспорт до и от работното място (водач и пътници)

Почистване и дезинфекция на превозните средства

 

 

Разглеждане на възможността да се превозват по-малки групи работещи (един човек на две седалки).

 

 

Осигуряване на дезинфектанти при влизане в транспортното средство.

 

 

Разглеждане на възможността за осигуряване на дистанция между водача и пътниците.

 

 

Осигуряване на медицинска маска за водача и ръкавици.

 

 

Входове за влизане и излизане

Наблюдение на влизащите лица за симптоми и недопускане на служители с прояви на остри заразни заболявания.

 

 

Осигуряване на повече входове/изходи за влизане и излизане (отваряне на традиционно затворени входове/изходи).

 

 

Въвеждане на плаващи почивки

 

 

Въвеждане на гъвкаво работно време

 

 

Въвеждане на сменен режим на работа.

 

 

Поставяне на диспенсър с дезинфектант на входа и поддържане на наличностите.

 

 

Поставяне на постери (информационни материали), насърчаващ използването на дезинфектанта, хигиена на ръцете, респираторен етикет и др. под.

 

 

Осигуряване на лични предпазни средства за работещите, ангажирани с пропусквателния режим - маска, ръкавици, дезинфектанти.

 

 

Места за почивка, хранене, пушене, преобличане

Поставяне на диспенсър с дезинфектант, ако няма в близост вода и сапун

 

 

Поддържане на наличностите на сапун

 

 

Осигуряване на кърпи за еднократна употреба или работещ сешоар и поддръжка на наличности.

 

 

Поставяне на постери (информационни материали)

 

 

Въвеждане на плаващи почивки

 

 

Въвеждане на гъвкаво работно време

 

 

Въвеждане на сменен режим на работа.

 

 

Използване на тоалетни и бани

По-често почистване и дезинфекция

 

 

Поддържане на наличност от хигиенни материали

 

 

Фирмени оперативки и работни срещи

Разглеждане на възможностите се провеждане на теле- или видеосреща.

 

 

Разглеждане на възможностите за ограничаване на участниците в срещата.

 

 

Почистване и дезинфекция на помещението преди и след събитието.

 

 

Разглеждане на възможността за провеждане на срещата в по-голямо помещение.

 

 

Ако има място, местата да бъдат подредени така, че участниците да са на разстояние поне един метър.

 

 

Предварително осигуряване на достатъчно консумативи и материали, включително кърпички, затворени кошчета, за изхвърляне (по възможност безконтактни) и дезинфектант за ръце за всички участници.

 

 

В началото на срещата да се предостави информация (устно и писмено) за COVID-19 и основните хигиенни мерки.

 

 

Проветряване възможно най-често (в началото, по време и след срещата).

 

 

Разработване на план за реакция в случай, че участник прояви симптоми с подозрение за COVID-19  по време на срещата.

 

 

Работни срещи на територията на предприятието с външни лица - контрагенти, доставчици, бизнес партньори и др.

Предходните +

 

 

Предварителна връзка с участниците с уведомяване, че ако имат някакви симптоми или се чувстват неразположение, те не трябва да присъстват.

 

 

Събиране на информация от всички участници с данни за контакт: мобилен телефонен номер, имейл и адрес, където пребивават. Информиране, че техните данни ще бъдат споделени само с местните органи за обществено здраве, ако някой участник се разболее от подозирано инфекциозно заболяване. Ако те не се съгласят на това, те не могат да присъстват на събитието или срещата

 

 

Информиране за мерките, които домакините предприемат, за да направят това събитие безопасно за участниците.

 

 

Изграждане на доверие. Например, като айсбрейкър да се практикуват начини за поздрав без докосване.

 

 

Поставяне на диспенсъри с дезинфектант на алкохолна основа на видно място наоколо.

 

 

Насърчаване на редовното миене на ръцете или употребата на дезинфектант от всички участници в срещата или събитието, ако е с по-голяма продължителност.

 

 

Участия в събития: обучения, конференции, изложения в България

 

Посещения в други предприятия - бизнес срещи, презентации и др.

Преглед на актуална информация относно случаи на COVID-19 в съответното населено място/област.

 

 

Разглеждане на възможността за отлагане на участието.

 

 

Изискване на информация от организатора относно предприетите мерки за безопасност на събитието.

 

 

Осигуряване на кърпички за почистване на алкохолна основа за еднократна употреба или преносим дезинфектант с указания за използване.

 

 

Разглеждане на възможността пътуването да се извърши със служебен вместо в обществен транспорт

 

 

При участие в изложение разположението на щандовете да бъде подготвено така, че да осигури дистанция между работещия и посетителите.

 

 

Участия в събития: обучения, конференции, изложения извън България

Предходните + мерките, свързани с пътуване, пребиваване и завръщане от друга държава, описани в общите мерки.

 

 

Посещения в други институции - държавни и частни  (НАП, НОИ, банки и под.)

Разглеждане на възможностите за електронни услуги от институциите.

 

 

Инструктаж за поддържане на социална дистанция.

 

 

Осигуряване на кърпички за почистване на алкохолна основа за еднократна употреба или преносим дезинфектант с указания за използване.

 

 

Влизане на външни лица на територията на предприятието (доставчици, куриери и др.)

Наблюдение на влизащите лица за симптоми и недопускане на външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

 

 

Ограничаване на броя на длъжностните лица, които могат да издават еднократни пропуски за влизане на територията на предприятието.

 

 

Поставяне на входа на диспенсър с дезинфектант и възможност за използване на кърпички за еднократна употреба от външните лица.

 

 

Забрана на достъпа на външни лица в хранителните обекти на територията на предприятието.

 

 

Разглеждане на възможностите за отлагане на дейности, свързани с участието на външни лица.

 

 

Забрана за влизането на външни лица без изрична необходимост:

- вземане и оставяне на пратките при входа

- забрана за влизането на близки и роднини с цел изчакване или посещение

- отмяна на "дни на отворените врати" и събития с външни лица.

 

 

Използване на работещи по временна заетост

Разглеждане на възможността за прекратяване или ограничаване на наемането на работещи по временна заетост.

 

 

Комуникация с компаниите, които осигуряват временни служители относно предприетите мерки и необходимостта да има такива предприети и от тях, особено по отношение на насърчаването на болни служители да останат вкъщи.

 

 

Групов инструктаж/ назначаване на смяна

Започване на инструктажа с информиране за настоящата ситуация и мерките, които са предприети в предприятието.

 

 

Разделяне на провеждането на инструктажа на по-малки групи

 

 

Провеждане в по-голямо помещение.

 

 

Почистване

Осигуряване на лични предпазни средства за почистващия персонал

 

 

Указания към почистващия персонал относно изискванията за хигиена на ръцете.

 

 

Осигуряване на найлонови торби за отпадъци в кошчетата с цел избягване на директен контакт с отпадъка.

 

 

Работа в офиси "отворен тип".

Поставяне на по-високи прегради между отделните работни места с цел избягване на директното изпръскване при кихане и кашляне

Гъвкаво работно време с цел избягване на струпване на повече работещи

Разглеждане на възможностите за работа от дома.

Разглеждане на възможности за намаляване на броя на хората в помещението (работа на смени, преместване в други помещения).

Често проветряване (поне веднъж на час).

 

 

Дейности, свързани с работа с клиенти - приемни, гишета, каси и др. под.

Оптимизиране на пропускателния режим с обособяване на самостоятелни потоци за служителите на администрацията и за външни посетители/потребители на административни услуги.

 

 

Намаляване на струпването на клиенти пред работещия - пропускане един по един чрез "турникет" или под контрола определено за целта лице.

 

 

Осигуряване на достатъчен брой служители в центровете за административно обслужване с оглед недопускане на струпване на чакащи клиенти. При наличие на чакащи клиенти да се спазва минимална дистанция 1 метър между посетителите.

 

 

Прекъсване за дезинфекция и проветряване на помещенията трикратно по 15 минути в рамките на приемното време.

 

 

Поставяне на физическа прегради между клиента и работещия (прозрачна стъклена/пластмасова преграда за защита от пръски).

 

 

Увеличаване на физическото разстояние между работещия и клиента.

 

 

Ограничаване на броя лица, които изчакват в салона.

 

 

Автоматизиране на услугите, където е възможно.

 

 

Информиране на клиентите относно възможностите за дистанционно или електронно осъществяване на услуги (с постери, брошури и др.)

 

 

Осигуряване на служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители/потребители на услуги,  на защитна маска. Същата задължително да се използва от служителите и да се сменя на всеки два часа.

 

 

Осигуряване на служителите на препарати за дезинфекция на ръце - гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа. Инструктиране на служителите периодично да обработват ръцете си с указания за правилния начин.

 

 

Производствени структури

 

 

 

Поточни линии с повече работни места близо едно до друго

Информиране, постери, брошури относно хигиена на ръцете и респираторен етикет.

 

 

Осигуряване на диспенсъри с дезинфектанти в близост до работните места.

 

 

Групови работни места (зали за наблюдение и управление на процеси, лаборатории, работилници, кухни и др. под.)

Информиране, постери, брошури относно хигиена на ръцете и респираторен етикет.

 

 

Осигуряване на диспенсъри с дезинфектанти в близост до работните места.

 

 

Насърчаване на поддържането на дистанция от поне 1 м. при възможност.

 

 

Извършване на дейност от няколко човека едновременно и/или на територията на цялото предприятие (поддръжка, ремонт, монтаж и др. под.)

Информиране, постери, брошури относно хигиена на ръцете и респираторен етикет.

 

 

Осигуряване на диспенсъри с дезинфектанти в близост до работните места.

 

 

Хигиена на ръцете преди и след извършване на дейността.

 

 

Извършване на дейности по домове на клиенти

Разглеждане на възможността за отлагане на дейността.

 

 

Предварително информиране относно наличие на болни лица в домакинството. При наличие на болни, отлагане на дейността по възможност. При невъзможност осигуряване на филтрираща маска FFP2 или FFP3.

 

 

Осигуряване на лични предпазни средства - ръкавици и медицинска маска.

 

 

Извършване на дейности на територията на други предприятия

Разглеждане на възможността за отлагане на дейността.

 

 

Осигуряване на лични предпазни средства - ръкавици и маски.

 

 

Изискване на информация относно предприетите мерки от предприятието.

 

 

 

Ивана Апостолова

Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

Белослав

 

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЗТЕГЛЕТЕ  ФАЙЛА: ОЦЕНКА НА РИСКА И МЕРКИ !

Прикачени документи

ОЦЕНКА НА РИСКА И МЕРКИ