Facebook
ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Документи

Правилник за дейността на училището, може да видите --> ТУК

 

Годишен план на училището, може да видите --> ТУК

 

Училищен учебен план за 1 клас 2016/2017 година, може да видите --> ТУК

 

Училищен учебен план за 5 клас 2016/2017 година, може да видите --> ТУК

 

Организация на учебния ден, може да видите --> ТУК

 

Годишна програма за целодневната организация на учебния ден, може да видите --> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите --> ТУК

 

Програма за предоставяне на равни възможности, може да видите --> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, може да видите -->ТУК

 

Механизъм за сътрудничество и координиране при деца в риск, може да видите --> ТУК

 

Закон за защита от дискриминация, може да видите --> ТУК

 

Нормативни документи РУО Варна, може да видите --> ТУК

 

Нормативни актове МОН, може да видите --> ТУК