ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Документи

Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години

Програма за взаимодействие с родители

План за действие и финансиране

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Организация на учебния ден, може да видите --> ТУК

Годишна програма за целодневната организация на учебния ден, може да видите --> ТУК

Етичен кодекс, може да видите --> ТУК

Закон за защита от дискриминация, може да видите --> ТУК

Нормативни документи РУО Варна, може да видите --> ТУК

Нормативни актове МОН, може да видите --> ТУК