Facebook
ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Училищен екип

ИВАНА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА   

ДИРЕКТОР

 

гл. учител М. Атанасова

ЧОВЕК И ПРИРОДА;

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

 

ст. учител В. Матеева

БЕЛ; НЕМСКИ ЕЗИК

 

ст. учител М. Маркова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Н. Халим

МАТЕМАТИКА;

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ст. учител В. Житаров

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

В. Пеева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

М. Стаматова

МУЗИКА

 

М.Борисова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  

ст. начален учител

Ив.Георгиева(Димитрова) 

I клас

 

ст. начален учител М. Драганова

II клас

 

ст.начален учител М.Кирчева

III клас

 

ст. начален учител

Н.Кръстева

IV клас

 

 начален учител И. Тодорова

ЦДО I - IV клас

 

ст. начален учител Р. Калчева

ЦДО II - IV клас

 

ст. начален учител Д. Христова

ЦДО III  клас

 

ст. учител В. Хашим

ЦДО V - VI клас

 

Б. Димитрова

ЦДО VI-VII клас

 

Н. Дякова

Ресурсен учител

 
М. Петрова

Логопед

 
С. Станчева 

Психолог