ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Контакти във връзка с дистанционното обучение

Контакти във връзка с дистанционното обучение:

oubeloslav@abv.bg, телефон: 05112 4720, GSM: 0894 704 168

 

      Уважаеми родители,

 

На основание заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и във връзка с решение на Педагогическия съвет на училището - протокол  № 3 / 27.11.2020 г. Ви уведомявам, че от 30.11.2020 г. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“  преминава към обучение в електронна среда.

   Обучението ще се осъществява съгласно приложеното седмично разписание на часовете.

   Проектните дейности в I- VI клас ще бъдат проведени присъствено в месец юни, както следва:

     - I, II и III клас- първа и втора седмица на месец юни

    - IV клас- четвърта и пета седмица на месец юни

    - V и VI клас- четвърта и пета седмица на месец юни

 

 

   Ивана Апостолова

   Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

   град Белослав