ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ COVID-19