ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Телефонна линия и адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици