ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ 1- 4 КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

от 04.01.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.