ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с т.1 от заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 12.04.2021г. до 30.04.2021г. се възстановява присъственият учебен процес за всички ученици от I до VII клас на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“.