ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Заповед на министъра на здравеопазването