ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Национална програма "Развитие на педагогическите специалисти"

     За 39 учители по природни науки месец юли 2016 г. бе особено вълнуващ, интересен и ползотворен.

Те повишиха своята квалификация по Националната програма "Развитие на педагогическите специалисти" в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева. Обучението в лабораториите в ЦЕРН по този модул се провежда за шеста поредна година. До сега то бе за учители по физика и астрономия, но от тази година се даде възможност да се включат и преподаватели по химия и природни науки. Сред одобрените преподаватели пътували до Женева и били в меката на съвременната наука бе и Мария Атанасова- главен учител в ОУ" Свети Патриарх Евтимий" гр. Белослав. Тя бе една от четиримата педагогически специалисти от област Варна отговарящи на определени изисквания, за да бъдат включени в обучението - професионална квалификация, участие в проекти и научно-практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални състезания, поддържане и осигуряване на добра учебна среда и др.

    Страната ни е петнайсетата държава членка на Европейската организация за ядрени изследвания с национална програма за обучение на преподаватели. Нейната цел е да поддържа интереса на учители и ученици към науката.

    ЦЕРН отваря вратите си и за ученици, като първата ни делегация посещава ЦЕРН през 2009 г. Инициатор на създаването на българската програма е директорът на Националната астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" във Варна Свежина Димитрова. Нейна е и заслугата програмата да е устойчива и над 450 преподаватели да станат "посланици на ЦЕРН".

  Европейската организация за ядрени изследвания обединява усилията на европейските държави за изследвания за мирни цели в областта на физиката. Мисиите на ЦЕРН са в четири направления:

-научни изследвания- да разширява границите на познанието;

-развитие на новите технологии и тяхното приложение;

-образование и обучение - подготовка на бъдещи учени и инжинери;

-сътрудничество между държавите - обединява хора от различни страни и култури.