ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

За чиста околна среда

Национална кампания
"ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА  - 2015"

“Да превърнем част от двора на нашето училище

в красив и уютен кът” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

По Националната кампания „За чиста околна среда“ с доброволното участие на гражданите и с прякото участие на младежи и деца се изграждат детски площадки, облагородяват се обществени площи, създават се зони за отдих, спортни площадки, класни стаи на открито, издаване на информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, създаване на екокътове и др.

От 2016 г. до 2019 г. са реализирани общо 493 проекта на училища, 475 проекта на детски градини и 932 проекта на общини и кметства на обща стойност 14 000 000 лв.

 

Нашият обновен училищен двор