ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Документи по по чл.290, ал.3 - Бюджет и отчет за изпълнението му

                Бюджет 2022
 

  Бюджет 2022- дейност 322

  Бюджет 2022- дейност 338

  Отчет към 30 септември 2022 за разходите по параграфи

  Отчет шестмесечие, качен на 11.07.2022 г.

  Бюджетни справки към 30.06.2022 г., качени на 11.07.2022

 
 
               Бюджет 2021 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Бюджет 2020 г.
 
 
 
 
 

 
              Бюджет 2019 г.
 
 
 
 
 
 
 
              Бюджет 2018 г.
 
 
  
                  Бюджет 2017 г.
 
  
 
 
                  Бюджет 2016 г.