ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Материална база

От 2012 до 2015 година училището беше включено в проект

BG051PO001-3.1.06. " Подобряване на качеството на образованието в средищните училища

чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес".

Със средствата по този проект материалната база се обнови - поставиха се ламинирани паркети,

подновиха се учебните шкафове, маси и чинове.

Училището разполага с добра материално-техническа база:

санирана масивна триетажна газифицирана сграда с разположени в нея класни стаи на учениците,

кабинети по предмети, физкултурен салон, ученически стол с капацитет 120 места;

оборудван медицински кабинет с назначен медицински специалист; ресурсен кабинет, охрана.

Всички класни стаи и коридори са с подменена PVC дограма.

В отделен корпус се помещава физкултурният салон, който е ремонтиран и саниран.