ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Училищен екип

ИВАНА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА   

ДИРЕКТОР

приемно време

понеделник 13:00-14:30

четвъртък 10:00-11:30

 

гл. учител М. Атанасова

ЧОВЕК И ПРИРОДА;

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

 

ст. учител В. Матеева

БЕЛ; НЕМСКИ ЕЗИК

 

ст. учител М. Маркова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Н. Халим

МАТЕМАТИКА;

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ст. учител В. Житаров

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

В. Пеева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

М. Маркова

МУЗИКА

 

М. Атанасова-5 и 7клас

В. Пеева-6клас

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  

ст. начален учител

Д. Христова

I клас

 

ст. начален учител

М. Драганова

II клас

 

начален учител

В. Петкова

III клас

 

ст. начален учител

Н. Христова

IV клас

 

 начален учител

И. Тодорова

ЦДО I - II клас

 

ст. начален учител

Р. Калчева

ЦДО III - IV клас

 

ст. учител В. Хашим

ЦДО VII клас

 

учител Ив. Бъчварова

ЦДО VI-VII клас

 

Н. Дякова

Ресурсен учител

 
М. Петрова

Логопед

 
Ст. Станчева

Психолог