ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Училищен екип

ИВАНА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА   

ДИРЕКТОР

 

гл. учител М. Атанасова

ЧОВЕК И ПРИРОДА;

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

 

ст. учител В. Матеева

БЕЛ; НЕМСКИ ЕЗИК

 

ст. учител М. Маркова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Н. Халим

МАТЕМАТИКА;

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;

КОМПЮТЪРНО МОЕЛИРАНЕ

 

ст. учител В. Житаров

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

В. Пеева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

М. Стаматова

МУЗИКА

 

З. Георгиева

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  

ст. начален учител

М. Кирчева 

I клас

 

ст. начален учител

Н. Кръстева

II клас

 

ст. начален учител

Д. Христова

III клас

 

ст. начален учител

М. Драганова

IV клас

 

 начален учител

М. Парушева

ЦДО I - II клас

 

ст. начален учител

Р. Калчева

ЦДО III - IV клас

 

ст. учител В. Хашим

ЦДО V клас

 

ст. учител Б. Димитрова

ЦДО VI-VII клас

 

Н. Дякова

Ресурсен учител

 
М. Петрова

Логопед

 
Р. Костадинова

Психолог