ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

"Европейско кенгуру"

Уважаеми ученици и родители,

На 23.03.2019г./събота/ в ОУ "Свети Патриарх Евтимий" ще се проведе

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до VII клас. 

Всички квестори следва да се явят в училището най-късно до 9,30 ч. за инструктаж.

Участниците в състезанието трябва да  заемат местата си от 10,30 ч.

Начало на състезанието – 11,00 ч.

Край на състезанието – 12,30 ч.

 

Пожелаваме успех на всички участници!