ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

НОВА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА

ВАЖНО!

Във връзка със заповед №РД 09- 798/31.03.2021 г. на министъра на образованието и наукатаза периода 01.04.2021 г.- 02.04.2021 г.  се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии при условията и реда на чл.115а, ал.1 от ЗПУО.