ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ!

Важно за учениците от V клас - решение на областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна (заповед № РД01-794/17.03.2021г. на директора на РЗИ Варна): "Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Варна за учениците от пети клас, считано от 00:00 часа на 18.03.2021г. до 26.03.2021г.

 

Заповед на директора от 19.03.2021 г.