ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със заповед № РД-01-786 от 11.03.2021 г. на директора на РЗИ - Варна и Протокол от заседание на областен кризисен щаб, от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 6 и 7 клас на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - Белослав.

Обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии (Teams) при условията и реда на чл.115а, ал.1 от ЗПУО .

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

 ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ОТ 15.02.2021 г.

Заповед на директора от 12.03.2021 г.