ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Важно! Връщане на учениците на ротационен принцип

 

   ВАЖНО!

       

   От 03.12. до 09.12. 2021, учениците от V и VII клас се обучават присъствено, а тези от VI клас в ОРЕС.

  От 10.12. до 16.12. 2021, учениците от VI клас са присъствено, а от V и VII клас се обучават в ОРЕС.

  От 17.12. до 23.12. 2021, учениците от V и VII клас се обучават присъствено, а тези от VI клас в ОРЕС.