ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НАЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В СИЛА ОТ 21.10.2021 ГОДИНА